#40 Exercicio 6 (fononimia silábica) Feira de Santos: “Se ti viras o que eu vin alá arriba en Monterroso; vintecinco xastres xuntos, a cabalo dun raposo”