#42 Exercicio 7 (fononimia silábica. Negras e corcheas)