#44 Exercicio 8 (fononimia silábica. Negras e corcheas e silencios)