#46 Exercicio 9 (fononimia silábica. Negras, corcheas e silencios)