#47 “Pandeir@” redondo de cinzarros, chocas e axóuxeres