#49 A rifa do porco de San Antón “Criou dous porcos Ramón/cando casou con Tomasa/un pra comeren na casa/e outro pra San Antón” 17 de Xaneiro.